Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9: Finansal Araçlar'a Göre Borçlanma Araçlarına Dayalı Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi


Sarı E. S. , Altıntaş A. T.

Vergi Sorunları Dergisi, sa.392, ss.13-29, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: Vergi Sorunları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.13-29

Özet

Küreselleşmenin etkisiyle artan ticaret hacmi ve sermaye hareketleri sonucunda, uluslararası kabul gören ortak bir finansal raporlama diline olan ihtiyaç belirgin hale gelmiştir. Bunun sonucunda, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan finansal raporlama standartları, dünyada pek çok ülkede kabul görür hale gelmiştir. 2008 küresel ekonomik krizinin önemli nedenlerinden birisinin, finansal araçların uygunsuz kullanımı ve raporlanması olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Finansal araçların muhasebeleştirilmesi ile ilgili standart olan “Uluslararası Muhasebe Standardı 39: Finansal Araçlar Ölçme ve Muhasebeleştirme” standardının yetersiz kaldığı anlaşılmıştır ve bunun sonucunda “Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 9: Finansal Araçlar” yayınlanmıştır. Bu standart, finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması ile ilgili esasları ayrıntılı olarak yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemelerden biri de finansal araçların yeniden sınıflandırılmasıdır. Yapılan literatür çalışması sonucunda finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması konusunda detaylı bir çalışma gerçekleştirilmemiş olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, borçlanma araçlarına dayalı finansal varlıkların yeniden sınıflandırılmasına ilişkin hususlar incelenerek konu teorik ve pratik açıdan incelenmiştir.