Sağlık İletişimi Bağlamında Medyada Yer Alan Sağlık Programlarının Yarattığı Olumsuz Sonuçlar ve Çözüm Önerileri


Ünalerzen M.

in: Sağlık İletişimden Geçer, Prof. Dr. Suat Gezgin, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.48-60, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Tıp Kitapevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.48-60
  • Editors: Prof. Dr. Suat Gezgin, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bireylerin yaşamlarını sürdürürken en temel amaçları sağlıklı, mutlu ve iyi olmaktır, bunların olabilmesi için ise öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılamalı; hayatta kalmak, çoğalmak gibi arzularını da sağlıklı bir beden ve ruhsal yapıyla gerçekleştirebilmelidir. Bireyler bu temel ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı olabilmek için, çeşitli mecralardan kendisine sunulan örneklere açıktır, araştırmaya gerek duymamakla birlikte inanmaya da hazırdır.

Bu bağlamda medya, sağlık iletişiminin ve sağlıkları hakkında bilgilenmenin insan için önemini anladığı andan itibaren, sağlık programı ve haberleri ile ilgili yayınlara daha fazla zaman ayırmış, toplumun büyük bir kısmı da bu program ve haberlere kayıtsız kalmamıştır. Ve fakat zamanla sağlık programları hazırlayan kuruluşlar ve bu programda yer alan uzmanlar popüler kültüre yönelmiştir. Böylece, reyting kaygılarıyla sansasyonel bilgileri ve haberleri herhangi bir değerlendirmeden ve süzgeçten geçirmeden, hasta ve yakınlarına umut vermeye başlamışlardır. 

Günümüzde bireyin sağlıklı olma umudunu hedefleyerek yayın yapan, ancak medyanın halkı bilgilendirme ve eğitme sorumluluğunu göz ardı eden bu yayınlar artarak devam etmektedir. Medyanın bu popülist yaklaşımına, halkın sağlığını tehlikeye atabilecek iddialarda bulunan kimi sağlık çalışanları, hekimler ve tıp eğitimi almamış uzmanlar da eşlik etmektedirler. Sadece televizyon kanalları değil, o kanallara bağlı dijital yayınlarla birlikte artan yanıltıcı bilgi akışı, bilimsel zemine oturmamakta, etik değerler göz ardı edilmekte ve daha fazla reklam için kullanılmaktadır.