Faktör VIII ölçümünde kromojenik yöntem ve tek aşamalı yöntemin analitik performanslarının değerlendirilmesi


Creative Commons License

Akkaya E., Koç Şenol S. B., Genç N. S., Karaman S., Ömer B., Zülfikar O. B.

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 25-26 Aralık 2020, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Faktör VIII ölçümünde kromojenik yöntem ve tek aşamalı yöntemin analitik performanslarının değerlendirilmesi Emre Akkaya1 , Songül Hatiboğlu1 , Başak Koç2 , Sema Genç1 , Serap Karaman3 , Beyhan Ömer1 , Bülent Zülfikar2 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya ABD, 2 İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hastalıkları ABD, Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, 3 İstanbul Üniversitesi, Çocuk Hastalıkları ABD, Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Amaç: Bu çalışmada kromojenik ve tek aşamalı yöntemlerin analitik performanslarının değerlendirilmesi ve yeni geliştirilen uzun yarı ömürlü rekombinan Faktör VIII (rFVIII) ürünlerinin kullanımı öncesi iki yöntemin sonuçlarının kıyaslanması amaçlanmıştır. Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı’na FVIII ölçümü için başvuran 66 rezidüel plazma örneği çalışma grubunu oluşturdu. Örnekler FVIII aktivitesi >40 IU ve <40 IU olarak ayrıldı. Hastaların FVIII aktiviteleri CS-2500 analizöründe laboratuvarda kullanılmakta olan tek aşamalı yöntem ve kromojenik yöntemle ölçüldü. Yöntemlerin analitik performansları için tekrarlanabilirlik, linearite ve metot kıyaslama çalışmaları ile yapıldı. Bulgular: Tek-aşamalı yöntemin CS-2500 analizörü ile çalışma-içi tekrarlanabilirliği düşük ve yüksek konroller için %1.6, %2.6; günler-arası %8.5, %4.9 ve kromojenik yöntemle çalışma-içi her iki düzeyde % 1.2, % 0.9; günlerarası % 9.8, %5.4 bulundu. İki yöntemin linearitesi R2>0.998 bulundu. Hasta sonuçları kıyaslandığında FVIII>40 IU örneklerin iyi korelasyon gösterdiği, y=3.0538 + 0.8772x (CI: -5.4348 - 11.5424) bias -7.7% (r=0.889) saptandı. Ancak FVIII <40IU örneklerde zayıf korelasyon, y= -1.2633 + 1.0358x (CI: -2.973 - 0.4108) bias: %-14.7, saptandı. Sonuç: Tek aşamalı yöntemle kromojenik yönteme kıyasla FVIII sonuçları daha yüksekti , FVIII düzeyi 40IU altında olan örnekler için iki yöntem arasında anlamlı fark ve iyi korelasyon göstermemesi kromojenik yöntemin alt ölçüm sınırının % 1.5 olmasıyla açıklanabilir. Anahtar kelime: Plazma FVIII aktivitesi, Hemofili A, tek aşamalı yöntem, kromojenik yöntem, metot karşılaştırma