Sivas-Altınyaylada (KUŞAKLI-SARISA) bulunan Hitit uygarlığına ait kalıntılarının Batı kısmının Araştırılması


ALBORA A. M. , UÇAN O. M. , Hisarlı Z. M. , Stumpel H.

14. Jeofizik kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2001, pp.48-52

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.48-52

Abstract

In recent years, geophysical approaches are being frequently used in modelling and in pre-process before the excavation of archeological ruins.  Magnetic approach has been used in the archeological ruins in Sivas- Altinyayla, Turkey.  The boundaries of the buried structure is being detected by applying boundary and wavelet methods to the total magnetic anomaly map.   Here, three building can be modelled after being evaluated by wavelet technique. 

Gömülü durumdaki arkeolojik eserlerin görüntülenip, modelleyerek ortaya çıkartılmasında, jeofizik yöntemlerden son yıllarda oldukça yaygın olarak yararlanılmaktadır. Sivas-Altınyayla Kuşaklı bölgesinde bulunan Hitit uygarlığına ait kalıntıların ortaya çıkartılması için manyetik yöntem kullanılmıştır. Toplam manyetik anomali haritalarına dalgacık yöntemi ve boundry analizi uygulanarak gömülü durumdaki yapıların sınırları tespit edilmiştir. Burada üç büyük yapının görüntülenmesi sonucunda bu yapılar modellenmiştir.