Abdüllatîf el-Bağdâdî’nin Kitâb el-İfâde ve’l-İʿtibâr İsimli Eserinde Gemiler, Nil Nehri ve Nilometre Hakkında Verdiği Bilgilere Dair


Öztürk M.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.117-142, 2020 (Peer-Reviewed Journal)