Teknik Altyapı, Sunulan Hizmet ve Kullanıcı Eğilimleri Bakımından İnternet Kafelerin Değerlendirilmesi (İstanbul ve Elazığ Örneği).


Creative Commons License

TUNCER M., KAYSİ F.

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications - ICONTE, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2011, vol.1, pp.1353-1362

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1353-1362
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, the concept of internet cafe is discussed through the eyes of internet cafe operators. For this purpose, totally 135 internet cafe operators, including 90 from İstanbul and 45 from Elazığ, were encouraged to collect data in three points of view which are technical infrastructure, user trends and offered services. Two-and threevariable cross-tables are mainly used in the analysis of data. There are four main findings as follows; firstly, internet cafes are not using for educational purposes, in contrast, they are used for playing game and social networking; secondly, they are places where people generally go alone or man to man; thirdly, the age ranges of the people coming to internet cafes are mostly 21-25 and 15-20; finally, the habit of internet cafe decreases with age. In addition, there is no age limitation in some internet cafes. It is needed that internet cafes should be regulated in terms of physical and ergonomical aspects.

Bu araştırmada İnternet kafe işletmecilerinin gözüyle internet kafe olgusu tartışılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla İstanbul ilinden 90 ve Elazığ ilinden 45 olmak üzere toplamda 135 internet kafe işletmecisinden teknik altyapı, Kullanıcı eğilimleri ve sunulan hizmetler olmak üzere üç boyutta veri toplama yoluna gidilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde ağırlıklı olarak iki değişkenli ve üç değişkenli çapraz tablolardan (Crosstabs) yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulardan birkaçı internet kafelerin eğitim amaçlı değil, oyun ve sosyal paylaşım amaçlı kullanıldığı, internet kafelerin daha çok tek ya da erkek erkeğe gidilen bir mekân olduğu, internet kafelere sırasıyla en çok 21-25 yaş ve 15-20 yaş grubunun geldiği ve yaş ilerledikçe internet kafe alışkanlığının azaldığıdır. Ayrıca internet kafelerin bir bölümünde yaş sınırlaması olmadığı görülmüştür. Mekânsal niteliklere bakıldığında ise internet kafeler oldukça sıkışık ortamlar olarak nitelenebilir. Bu mekânların fiziksel ve ergonomik açılardan düzenlenmesinde yarar görülmektedir.