COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE RAMAZAN BAYRAMI’NIN BİREYLERDE YARATTIĞI TÜKETİM ALGISI VE DAVRANIŞLARI1


Özmen S., Zülfikar H.

Intermedia International E-Journal, vol.7, no.13, pp.547-558, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çin’in Wuhan kentinden çıkarak bütün dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkileyen bir sağlık sorunu olarak toplumlar üzerinde ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik etkileriyle bütün davranış biçimlerinde değişik-liklere neden olmuştur. Bu davranış biçimlerindeki değişim önümüzdeki dönemlerde tüketici davranışları üzerinde önemli deği-şikliklere neden olacaktır. Araştırma; Ramazan Bayramı’nın izolasyon süreci yaşayan bireylerde yarattığı algı ve tüketim dav-ranışlarına yönelik tahminler yaparak, 2019 yılı Ramazan Bayramı ile 2020 yılı Ramazan Bayramı’nın algı ve tüketici davranışı açısından karşılaştırmasını yapmak ve pandeminin bireylerin algılarını ve tüketim davranışlarını nasıl değiştirdiği sorusundan hareket etmektedir. Bu araştırmanın sonuçları, salgın sürecinde edinilen alışkanlıkların uzun süre devam ettirilmesi aynı za-manda korku ve kaygı gibi psikolojik duygular ile birleşmesi nedeniyle kalıcılığı konusunda yapılacak çalışmalara da zemin oluşturabilir. Sonuçlar, bireylerin izolasyondan çıkmış olsalar da tedbirli davranmayı sürdürdüklerini, istedikleri birçok davra-nışı yapmadıklarını dolayısıyla tüketim harcamalarının buna paralel olarak düştüğünü göstermektedir. Çalışma, “Betimleyici Araştırma” ve “Analitik Araştırma” türlerinin nitel ve nicel araştırmalarda ortak kullanımına imkan veren “Karma Araştırma Modeli” ile gerçekleştirilmiştir.