Nahçıvan’ın kültürel miras turizminin geliştirilmesi açısındanTürkiye deneyiminin incelenmesi


Creative Commons License

Tanrıverdi H. , İmanova M.

Azerbaijan Tourism and Management University, Tourism And Hospitality Studies, International Journal, cilt.6, sa.4, ss.10-28, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Azerbaijan Tourism and Management University, Tourism And Hospitality Studies, International Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.10-28

Özet

Bu çalışmada Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde kültürel miras turizm endüstrisinin özelliklerini inceleyerek, onun hangi yollarla geliştirilmesinin mümkün olacağı araştırılmıştır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti kültürel miras potansiyeli ve bunlarla ilgili faaliyet alanları incelenip analiz edilmiştir. Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyetinde kültür turizmi, kültürel miras turizmi alanında yapılan çalışmalar analiz edilmiştir. Türkiye örneğinde yaşanan gelişmelerin Azerbaycan kültür mirası açısından genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırmada ikincil veri kaynakları incelenerek yazın oluşturulmuştur.

The purpose of this study is to investigate the ways in which the characteristics of the cultural heritage tourism industry can be developed in Azerbaijan Republic and Nakhchivan Autonomous Republic after being analysed. In this study, Nakhchivan Autonomous Republic cultural heritage facilities and related fields of activity were analyzed. On the other hand, studies in cultural tourism and cultural heritage tourism in the Republic of Turkey have been analyzed. An overall assessment of the developments of Turkish example is made in terms of cultural heritage of Azerbaijan. Secondary data sources are investigated and recorded in the research.