Kadına Kitabi Bir Bakış


BULADI K.

Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2008

  • Basım Tarihi: 2008
  • Yayınevi: Kayıhan Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Yaratılış sürecinde, üreme ve çoğalmada ana faktör olarak bulunan kadın, insanlık tarihi boyunca sosyal hayatın içinde ve merkezinde yer almıştır. İslam’dan önce kadına reva görülen haksızlıklara ve insanlık dışı uygulamalara değinilmiş, sosyal ve dini hayatta kadının üstlendiği rollere dikkat çekilmiştir.

Çalışmada, Kur’ân’da örnek gösterilen kadın şahsiyetlere temas edilmiş, ilk olarak fazilet abidesi kadınlardan söz edilmiş, onların mücadeleleri anlatılmış, özellikle Hz. Havva ve Hz. Meryem hakkında Hıristiyanların ve Yahudilerin sahip olduğu yanlış inanç ve telakkilerinden söz edilmiş ve analizler yapılmıştır. Ayrıca Kur’ân’da kötü örnek olarak gösterilen kadınlardan da bahsedilmiş, onların hak davanın önünde direnmelerine ve peygamber eşlerine karşı yaptıkları ihanete açıklık getirilmiştir.