Çevresel Değişkenlerin Kültür Ortamında Scenedesmus obliquus’un Biyovolüm Düzeyi Üzerine Etkisinin Analizi.


Çelekli A., BALCI M.

VII. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1