Klasikler, Marx, Keynes Ve Sonrası: Laissez-Faire Liberalizminden Günümüz Piyasa Ekonomisine


Creative Commons License

Hiç-Birol F. Ö.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Trakya University Journal of Social Science), Sobe, vol.15, pp.95-110, 2013 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Trakya University Journal of Social Science), Sobe
  • Page Numbers: pp.95-110

Abstract

The focus of this article is the economic regime, which defines the boundaries for economic policy, along with the economic systems, views and models that are presented, as well as actual events and developments in relation with the economic regime. Basically the article has been limited to developed countries and problems of the developing countries, economics regime and model discussions for these countries will not be addressed to avoid expanding the article. However the articles that will be written will find its origin in this article which addresses the developed economies.

Keywords: Keynesian System, Karl Marx, Classical System, New Macroeconomic Schools

Bu incelememizde temel konu ekonomi politikalarına çerçeveyi belirleyen ekonomik rejim, ekonomik rejimle ilgili olarak ortaya sürülen başlıca ekonomik sistemler, görüşler ve modeller ve yine ekonomik rejimle ilgili başlıca fiili olaylar ve fiili gelişmelerdir. İncelemenin kapsamını dar tutmak amacıyla inceleme temel olarak gelişmiş ülkelerle sınırlandırılmıştır ve gelişen ülke sorunlarına, bu ülkelerle ilgili ekonomik rejim ve model tartışmalarına girilmeyecektir. Fakat gelişen ülkelerle ilgili olarak yapılacak incelemelerin başlangıç noktasının ise yine burada, gelişmiş ekonomilerle ilgili olarak yaptığımız inceleme oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Keynesgil Sistem, Karl Marx, Klasik Sistem, Yeni Makroekonomik Okullar