İstanbul Metropolitan Alanında Üretilen Agregalar ve Özellikleri


TUĞRUL A. , Zarif H., ÜNDÜL Ö. , YILMAZ M. , Korkanç M.

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu III, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2007, ss.243-253

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.243-253

Özet

İstanbul’daki hızlı sanayileşme süreci ve bununla birlikte artan konut ve diğer yapı ihtiyaçları agrega gereksinimini de arttırmıştır. Artan agrega talebi, plansız ve inceleme yapılmadan geçekleştirilen üretim, kullanılabilir agrega kaynaklarının rezervlerinin azalması ve/veya yerleşim alanlarında kalması gibi nedenlerden dolayı, günümüz ve gelecek için agrega potansiyelinin değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, İstanbul’da üretilen agregaların özellikleri üretim bölgelerine göre ayrılarak değerlendirilmiştir. İstanbul Metropolitan alanındaki başlıca agrega kaynağı, kireçtaşları olup kumtaşları ile doğal kumlar da agrega olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, kuvarsit ve feldspatlı kumtaşları gibi farklı kökenli kayaçların alternatif agrega kaynakları olarak kullanılabilirliği tartışılmıştır. Öte yandan, İstanbul’a yakın doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle, geri dönüşüm agregaları (yıkılan bina atıkları, taze beton atıkları vb.) ile yeraltı kazıları ve derin kazılardan çıkan malzemelerin mümkün olduğunca kullanımının sağlanmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Due to the increasing industrialization and the need of housing and other structures increased the usage and need of aggregate in Istanbul. The high demand of aggregate, production facilities without planning and insufficient investigations, the lack of good quality aggregate and urban development forces the investigators on the evaluation of further aggregate potential. In this study, the properties of aggregates produced in Istanbul are classified according to the production areas. Limestones are the main aggregate resources of Istanbul. Sandstone and natural sands are also used as aggregate. Furthermore, different orginated rocks like quartzites and feldspatic sandstones are discussed as alternative aggregate resources. On the other hand, as the aggregate resources on the surrondings of Istanbul are limited it is emphasized that, materials from underground excavations and deep excavations and recycled aggregates (collapsed buildings, waste concretes etc) should be used as much as possible.