‘’Mikroalg Katkılı Yemlerin Levrek Yavrularında Büyüme Performansı ve Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkisi’’


Creative Commons License

ERYALÇIN K. M.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.27, pp.67-82, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.67-82

Abstract

This study aimed to investigate the effects of feeds rich in polyunsaturated

fatty acids obtained from dried microalge in the commercial product Algae

Rich, on growth and body composition of sea bass fingerlings. Fingerlings of

4.28 ± 0.05 g average weight were used during feeding trial. Fish were fed

manually three times per day for a period of 60 days. The feed was prepared

with a proportional content of 10% Algae Rich product. Mean weight gain

was 16.85 ± 0.35 g in control group and 16.26 ± 0.21 g in microalgae group

fed with the commercial product containing feed. There were no significant

differences between the two groups in terms of live weight gains. Moreover,

FCR (feed conversion ratio) values of experimental and control groups

were calculated as 1.46 and 1.44 respectively during the experiment. SGR

(specific growth rate) was also calculated as 2.2 and 2.3 for the two groups.

Protein and lipid amounts of microalgae group were higher than those of

control group (P<0.05) based on analyses of body composition, at the end

of the experiment. At the end of the feeding trial, all fish were sampled and

stored in -80 oC for fatty acid analysis. Fatty acid profile of experimental

fish reflected their experimental feed profile. DHA, EPA and ARA levels

were higher in fish fed with microalgae diet compared to those of control group. In addition, fatty acid levels from linoleic series in control group

was higher than that of experimental group (P<0.05). DHA/EPA ratio of

fish fillets was 1.83 in control group and 1.81 in microalgae group.

In conclusion, there were no significant differences between control

and microalgae groups in terms of growth performance and body composition.

On the other hand, significant differences were observed between

the amounts of nutritional substances. Unsaturated n-3 HUFAs, EPA and

DHA and protein contents in whole bodies of fish fed with microalgae feed

were higher than those of control group. These results showed that 10%

proportional content of microalgae product Algae Rich can be used in sea

bass fingerling diets as protein and fatty acid source.

Bu çalışmada, çok doymamış yağ asitlerince zengin olan ticari Algae Rich ürünündeki kurutulmuş mikroalgleri içeren yemin levrek yavrularında büyüme performansı ve vücut kompozisyonuna olan etkileri araştırılmıştır. Araştırmada, ortalama ağırlıkları 4,28 ± 0,05 g olan levrek yavruları kullanılmıştır. Balıklara günde 3 kez olmak üzere elle ve 60 gün süresince yemleme yapılmıştır. Yemde % 10 oranında Algae Rich mikroalg ürünü kullanılmıştır. Deney sonunda yapılan hesaplamalarda, ortalama ağırlık artışı kontrol grubunda 16,85 ± 0,35 g ve ticari mikroalg ürünü içeren yem grubunda (Mikroalg grubu) 16,26 ± 0,21 g olarak bulunmuştur. Canlı ağırlık artışı bakımından gruplar arasında fark görülmemiştir. Yemden yararlanma oranı (YYO) deney süresince yapılan ölçümler sonucunda kontrol ve mikroalg gruplarında sırasıyla 1,46 ve 1,44 olarak bulunmuştur. Spesifik büyüme oranı ise (SBO) ise kontrol ve mikroalg gruplarında sırasıyla 2,2 ve 2,3 olarak hesaplanmıştır. Deney sonunda mikroalg grubu balıklarının vücut kompozisyonu analizleri incelendiğinde protein ve yağ miktarı değerleri kontrol grubu balıklarından yüksek bulunmuştur (P<0,05). Deney sonunda deneme gruplarındaki tüm balıklar ayrı ayrı paketler içerisinde yağ asidi analizleri için -80 oC’deki derin dondurucuda saklanmıştır. Balıkların tüm vücut yağ asidi kompozisyonları yemlerdeki yağ asidi profilini doğrudan yansıtmıştır. Mikroalg içeren deney yemi ile beslenen balıkların dokosaheksaenoik asit (DHA), eikosapentaenoik asit (EPA) miktarları kontrol grubundan istatistiki bakımdan yüksek bulunmuştur. Diğer taraftan, kontrol grubundaki linoleik serisindeki yağ asitlerinin düzeyi mikroalg grubundaki balıklardan daha yüksek oranda bulunmuştur (P<0,05).Sonuç olarak, kontrol grubu ve mikroalg içeren yemlerle beslenen balıkların büyüme performansları arasında fark gözlenmemiştir. Diğer taraftan balıkların tüm vücuttaki besin maddeleri miktarı bakımından önemli fark görülmüştür. Mikroalg içeren diyetle beslenen balıkların tüm vücudundaki protein ve çok doymamış yağ asitlerinden n-3 HUFA’lar arasında bulunan EPA ve DHA; kontrol grubundakilerden daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar, % 10 oranında Algae Rich mikroalg ürününün levrek yavru yemlerinde protein ve yağ asidi kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.