Kültürlerarası İletişim Açısından Yazın Çevirisi -. Türkçe ve Almancada ‘Kara Kitap’


ŞENÖZ AYATA C.

Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa.4, ss.191-205, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.191-205

Özet

Orhan Pamuk’un Kara Kitap adlı yapıtı ve bu yapıtın Almanca çevirisi üzerine Türk ve Alman eleştirmenlerin metinlerini inceleyen ve karşılaştıran bu çalışmada, incelenen yapıtın her iki dildeki değerlendirmesinde küçük ölçüde benzerlikler, büyük ölçüde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Türk eleştirmenler, incelenen yapıtın Türk edebiyatı içinde postmodern bir roman olmasını vurgulamış ve yapıtı Türk ve dünya edebiyatından birçok yapıtla karşılaştırmıştır. Alman eleştirmenler ise yazarı, diğer yapıtlarını ve Türk edebiyatını iyi tanımadıkları için yapıta tarihsel, politik ya da gerçekçi roman diye yaklaşmışlar, yapıttan ideolojik mesajlar çıkarmaya çalışmışladır. Edebiyat metinleri kültür taşıyıcıları oldukları için bu metinlere yönelik çevirilerin artarak sürdürülmesinin, kültürlerarası iletişimi sağlamaya katkıda bulunacağı vurgulanmıştır.