Mütareke Döneminde İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetleri Arasında İthalat Gümrük Vergisi Problemi ( 1918-1922)


Aydoğdu M.

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, vol.15, no.30, pp.59-88, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

On October 30, 1918, the Armistice of Mudros, which ended the clashes between the Allied States and the Ottoman State, was signed. From this moment on, Allied forces started to occupy, contrary to the provisions of the armistice, some areas of the Ottoman territories. Allied forces which also occupied Istanbul de facto, put a heavy pressure on the Istanbul governments. One of the targets of the Allies was to put the capitulations, which had been abolished by the Committee of Union and Progress, into effect again. As a reflection of this, they demanded the Sublime Porte to return to the import customs tax regime (%11 ad-valorem) before the war. The aim of this study is to examine the attitude of the Istanbul governments in the face of the request of the Allied Powers, with emphasis on Ottoman archival documents.

30 Ekim 1918’de, İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasındaki çatışmalara son veren Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu andan itibaren İtilaf kuvvetleri, mütareke hükümlerine aykırı olarak, Osmanlı topraklarının bazı bölgelerini işgal etmeye başladı. İstanbul’u da fiilen işgal eden İtilaf kuvvetleri İstanbul Hükümetleri üzerinde ağır bir baskı uygulamaya başladı. Müttefiklerin amaçlarından biri de, İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından ilga edilen kapitülasyonları yeniden yürürlüğe sokmaktı. Bunun bir yansıması olarak, Babıali’den savaştan önceki (%11 ad-valorem) ithalat gümrük vergisi rejimine dönmesini talep ettiler. Bu çalışmanın amacı İtilaf Kuvvetleri’nin talebi karşısında İstanbul Hükümetleri’nin tutumunu, Osmanlı arşiv belgelerine ağırlık vererek incelemektir