Microbiota Analysis After Allogeneic Stem Cell Transplantation in Blood Diseases


Oğuz F. , Gürer E. E. , Aktaş Z. , Beşışık S. , Öncül M. O.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.1-3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-3

Abstract

In allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT), chemotherapy given before transplantation sometimes leads to gastrointestinal epithelial damage (HR), which consists of radiotherapy, and disrupts the intestinal microbiota balance. In our study, microbiota analyzes of patients who underwent allo-HSCT were performed. The main aim is to show the relationship between the microbiota flora, which changes depending on transplantation and treatments, with the development of engraftment and Graft-Versus-Host Disease (GVHD). In addition to all these, another aim is to reveal the connection between HLA tissue types and microbiota.

Allojenik hematopoetik kök hücre naklinde (allo-HKHN) nakil öncesi verilen kemoterapi bazen birlikte radyoterapiden oluşan hazırlama rejimi (HR) gastrointestinal epitel hasarına yol açarak intestinal mikrobiyota dengesini bozmaktadır. Çalışmamızda allo-HKHN uygulanmış hastaların mikrobiyota analizleri yapılmıştır. Nakile ve tedavilere bağlı olarak değişen mikrobiyota florasının engrafman ve Graft-Versus-Host Hastalığı (GVHH) gelişimi ile ilişkisinin gösterilmesi ana amaçtır. Tüm bunlara ek olarak HLA doku tipleri ve mikrobiyota arasındaki bağlantının ortaya konması diğer bir amaçtır.