ANKARA’DA BİR SAĞLIK OCAĞI’NA BAŞVURAN 15 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERİN SUNULAN BAZI HİZMETLER VE ÖZEL OLARAK DA DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ


Creative Commons License

Aslan D., Akın L., Akman B., Altınkurt E. , Aktaş G., Akgül G., ...More

Sağlık ve Toplum, vol.15, no.1, pp.71-76, 2005 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.71-76

Abstract

Bu araştırma. Ankara'da bir sağlık ocağına 3-10 Aralık 2003 tarihleri arasında başvuran 15yaş ve üzeri 150 kişinin sunulan bazı hizmetler ve özel olarak da döner sermaye uygulamaları ile ilgili görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların % 26.0'mı erkekler. % 74,0'ını ise kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların %56.0 ı sağlık ocağına geçen üç ay içinde de başvurduklarını ifade etmiş/erdir. Kişilerin sağlık ocağından aldıkları hizmetlere ilişkin memnuniyet durumları incelendiğinde grubun %84,3'ü verilen tedavi hizmetlerinden; %100,0'ı aşılama hizmetlerinden ve % 83.3'ü de aile planlaması hizmetlerinden çok memnun veya memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Fizik koşullara, sağlık ocağının temizliği ve bekleme süresi gibi koşullarla ilgili görüşler memnun olmama eğiliminde o/muştur. Araştırmaya katılan kişilerin % 24,0'ı sağlık ocaklarında döner sermaye uygulaması olduğunu bilmekte; %76,0'ı ise bilmemektedir. Konu ile ilgili daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.