Odun Pentozanlarının Kantitatif Belirlenmesinde Uygulanan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması


Yılgör N. , MERTOĞLU ELMAS G.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, ss.95-100, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.95-100

Özet

Yılgör,N. ve Mertoğlu-Elmas G., “Odun Pentozanlarının Kantitatif Belirlenmesinde Uygulanan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması,”  Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt:3, Sayı:1, S:95-100 (2001).

Ülkemizde yetişen ve endüstriyel öneme sahip bazı yapraklı ve iğne yapraklı ağaç odunlarının pentozan miktarları 3.85 N hidroklorik asit ile spektrofotometrik, %12’lik hidroklorik asit ile gravimetrik ve 3.2 N hidrobromür asidi ile yine spektrofotometrik olarak üç farklı yönteme göre belirlenmesi ve kıyaslanmasının araştırıldığı özgün bir yayındır.  HBr ile spektrofotometrik pentozan tayin yönteminin uygulanabilirliği ve elde edilen değerlerin güvenirliliği bakımından daha üstün olduğu sonucuna varılmıştır.