İşyeri Dedikodusunun Çok Boyutluluğu (Çalışanların Dedikodu Algıları Üzerine Bir Araştırma)


Creative Commons License

AKGEYİK T.

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ, cilt.68, ss.89-103, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 68
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.89-103

Özet

Bu makalenin amacı, çalışanlar arasında dedikodu algısının boyutlarına ilişkin İstanbul’da gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymaktır. Özetle, bulgular, çalışanların dedikoduyu dört farklı boyutta algıladıklarını göstermiştir: (1) ahlakilik, (2) arkadaşlık, (3) bilgi edinme, (4) husumet. İkinci olarak, işyerinde dedikodu davranışından kaçınmanın en önemli belirleyicisinin ahlaki tutum faktörü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sonuçlar, kadın deneklerin erkeklere göre dedikodu davranışına daha meyilli olduğunu ortaya koymuştur. Nihayet, ahlaki tutum puanı ile eğitim düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

The purpose of this work is to present the main findings from a survey on the dimensions of employees’ perceptions of gossip, which was conducted in Istanbul. In brief, the findings have revealed that there are four dimensions in the perceptions of the employees regarding gossip. Secondly, morality factor have been found to be a significant predictor of avoiding gossip behavior in the workplace. The results have concluded that the female respondents are more prone to engage in gossip than men. Finally, a strong significant difference has been noted in the “morality” scores for education level.