The Image Of Kaiser Wilhelm In Ottoman Humor


KIRÖMEROĞLU N.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.28, pp.172-185, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Propaganda plays a significant role in major events that concern everyone, such as war. Newspapers, magazines and mass media broadcast propaganda not only for the sol- diers who fought on the front, but also to collect the whole society living behind the front around a single thought. The target is to keep the morale of the people at the highest level and also to bring society as a whole against the war. During the World War One, plenty of newspapers and magazines published in Istanbul also made publications for propaganda. At the same time, humor newspapers using visual materials are more prominent in terms of propaganda than others. It is observed that one name in the scans we conducted through humor newspapers was that of the German Emperor Kaiser Wilhelm. The role of his being the leader of the alliance is of great importance within the Ottoman Empire. In this paper, it will be determined how the German Emperor Kaiser Wilhelm was evaluated in the Ottoman public opinion, what qualities are depicted around him, and final- ly, what kind of image this person has, based on the images we selected from Karagöz, the most important humor newspaper of the period. In addition, while Germany was successful and unsuccessful at the front, the newspaper’s approach to Wilhelm and the image it attrib- uted to him will be compared and shown.
Savaş gibi herkesi ilgilendiren önemli olaylarda propaganda hayati bir rol oynar. Gazeteler, dergiler, kitle iletişim araçları sadece cephede savaşan askerlere yönelik değil, cephe gerisinde yaşayan bütün toplumu tek bir düşünce etrafında toplamak için propaganda içerikli yayın yaparlar. Amaç, bir bütün olarak toplumu savaş karşısında yekvücut haline getirmek, halkın moral seviyesini en üst seviyede tutmaktır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’da çıkan gazete ve dergiler de propagandaya yönelik yayınlar yapmışlardır. Bununla birlikte görsel malzemenin kullanıldığı mizah gazeteleri diğerlerine nazaran propaganda konusunda daha öne çıkmaktadır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında çıkarılan mizah gazeteleri üzerinden yaptığımız taramalarda bir ismin, Alman İmparatoru Kayzer Wilhelm’in öne çıkarıldığı görülmektedir. Osmanlı devletinin içinde bulunduğu ittifakın lideri olmasının elbette bunda rolü büyüktür. Bu makalede, dönemin en önemli mizah gazetesi olan Karagöz’den seçtiğimiz görsellerden hareketle, Osmanlı kamuoyunda Alman İmparatoru Kayzer Wilhelm’in ne şekilde değerlendirildiği, hangi nitelikler etrafında resmedildiği, nihayetinde bu kişinin nasıl bir imaja sahip olduğu tespit edilecektir. Bununla birlikte Almanya cephede başarılı ve başarısızken gazetenin Wilhelm’e yaklaşımı, ona yüklediği imaj karşılaştırılacak ve gösterilecektir.