1987 - 1996 Yılları arasında İllerin GSYİH’ya Katkısının Faktörlere ayrılması ve Bulunan Faktörler açısından sıralanması


TEKİN M.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Mecmuası, no.54, pp.167-194, 2004 (Peer-Reviewed Journal)