Süreli Yayın Dermesinin Yönetimi: Basılı ve Elektronik= Serials Collection Management: Print and Electronic


Dilek Kayaoğlu H.

in: BİLGİ MERKEZLERİNDE YÖNETİM (2. cilt), Erol Yılmaz,Leyla Kanık, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.369-400, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Hiperlink
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.369-400
  • Editors: Erol Yılmaz,Leyla Kanık, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzün kütüphane dermesi, basılı ve elektronik kaynakların bir kombinasyonu olmanın fazlasını / ötesini temsil etmektedir. Kütüphaneler artık derme-

lerini oluşturan kaynakların yalnızca bazılarına fiziksel olarak sahiptir; bazılarına ise uzaktan abonelik erişimi sağlarlar. Fiziksel olarak sahip olmadıkları ya


da abonelik ücretini ödeyerek uzaktan erişim sağlamadıkları içerikleri de (açık erişim kaynaklarını) dermelerinin bir parçası gibi erişilebilir / keşfedilebilir kı-

larlar. Fiziksel olarak sahip olunan dermeden uzaktan erişim sağlanan dermeye doğru bir dönüşüm gerçekleşmekte olsa da, günümüzde her iki ortamın (basılı

/ elektronik) özelliklerini bilmek ve onlara yönelik iş ve işlemlere hâkim olmak adeta bir zorunluluktur. Bu yazının temel amacı da kütüphane bütçelerinin bü-

yük bir bölümünün ayrıldığı ve yeni / güncel bilginin kaynağı olan süreli yayın dermesinin basılı ve elektronik ortamda yönetimine ilişkin temel kavram, ilke ve 

süreçleri incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere süreli yayınların yönetimi; terminoloji, seçim, sağlama, satın alma, kayıtların tutulması, erişim, değer-

lendirme ve koruma başlıkları altında örgütlenmiştir. Yazının planı basılı süreli yayınlar için geçerli olan iş akışını yansıtacak biçimde kurgulanmış olmakla 

birlikte TERMS 2,0’da elektronik kaynaklar için geliştirilen iş akışı sürecinin bileşenlerine (seçim ölçütleri, satın alma modelleri ve lisanslama, değerlendirme,

koruma ve sürdürülebilirlik gibi) ilgili bölümlerde yer verilmiştir.