Geniş açılı miyopik ekzotropya- olgu sunumu


Creative Commons License

Aykut A., Altınkurt E.

TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2012

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

[POS-368]

Geniş açılı miyopik ekzotropya- olgu sunumu

Aslan Aykut1, Emre Altınkurt2
1Biga Devlet Hastanesi, Çanakkale
2Çan Devlet Hastanesi, Çanakkale

60 yaşında kadın hasta gözlerinde dışa kayma sebebiyle polikliniğimize başvurdu. Her iki gözde düzeltilmiş görmeleri Snellen eşeli ile sırasıyla 0.2 ve 0.6 seviyelerindeydi. Refraksiyon değerleri sağ göz için - 13,0, sol göz için - 9,0 idi. Biyomikroskobik muayene normaldi. Fundus muayenesinde miyopik değişiklikler mevcuttu. Ortoptik muayenede uzak ve yakında yaklaşık 110 PD ekzotropya mevcuttu. Bilateral -2 addüksiyon kısıtlılığı ve V paterni izlendi. Myopik strabismus fiksus tanısını ekarte etmek için BT çekildi. Traksiyon testinin negatif olması ile bu tanıdan uzaklaşıldı. Hastanın çok geniş açılı kaymasından dolayı operasyonun 2 oturumda olması planlandı. İlk operasyonda her iki dış rektusa 12,0 mm geriletme uygulandı. Operasyon sonrası yaklaşık 80 PD ekzotropyanın sebat etmesi üzerine 1 ay sonra her iki iç rektusa 10,0 mm rezeksiyon uygulandı. Post operatif 1. gün 1. hafta ve 1. ay kontrollerinde 8- 10 PD ardıl ezotropya izlendi. Post operatif başlayan çift görme şikayeti 1. aya kadar azalarak bitti. Pre operatif içe bakış kısıtlılığı 2. operasyondan sonra ortadan kalktı. Ayrıca abdüksiyon kıstlılığı gelişmedi. Sonuç olarak çok geniş açılı ekzotropya vakamızda maksimal geriletme ve rezeksiyon cerrahisi ile arzu edilen kozmetik sonuç başarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekzotopya, geniş açı, miyopi