Anadolu Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Bilgisayar İletişim Teknolojilerini Uygulama Yeterlilikleri ve Öğretim Tekniği Olarak Kullanılma Sonuçlarının İncelenmesi


Creative Commons License

TANRIVERDİ H. , Kakırman İ., Karakaya E.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, sa.8, ss.109-130, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.109-130

Özet

Yeni medyanın eğitim ortamına girmesiyle alışageldi- ğimiz sınıf ortamları yavaş yavaş yerini yeni öğrenme ortamlarına bırakmaktadır. Daha önce tebeşir ve karatahta ile sı- nırlı bırakılan eğitim artık günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri ile yer değiştirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda araştırma sorusu olarak Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri uygulama yeterlilikleri demografik özelliklerine göre anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır? Seçilerek incelenmiştir. BİT’e yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Karaoğlan, B., Cavaş, B., Kışla, T., Cavas, P. tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan BİT’e Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak 509 adet anadolu lisesi öğrencisi ile araştırma yapılmıştır. 

Avoids the usual classroom training environment, the introduction of new media environments leaves gradually replaced by the new learning environment. Chalk and blackboard education is no longer limited to the previously released information and communication technologies are being replaced today. In this context the question of the Anatolian high schools students to research the application of information and communication technologies, competencies Severity significantly by demographic characteristics? chosen and investigated. In order to measure attitudes towards ICT Karaoğlan, B., cavas, B., barracks, T., Cavas, P. The validity and reliability has been improved by the use of ICT Attitude Scale Anatolian high school students and 509 were investigated.