Hemodiyaliz Hastalarına İnformal Ve Formal Bakım Verenler: Bakım Verme Süreci İle İlgili Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma


Aktaş A., Sertel Berk H. Ö.

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, pp.1-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal)