Yabancı Dil Öğretiminde Eylem Odaklı Öğretimin Uygulama Boyutu


SAYINSOY ÖZÜNAL B.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.79-96, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.79-96

Özet

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EYLEM ODAKL I ÖĞRETİMİN UYGULAMA BOYUT U

Bu makalede eylem odaklı öğretim anlayışı kuramsal ve uygulamalı yönleri ile tanıtılacaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda, uygulaması Artist Sanat Galerisinde gerçekleştirilen yaratıcı yazma sürecine ilişkin bir çalışma, eylem odaklı öğretim temel alınarak, hazırlık aşamasından değerlendirme aşamasına ayrıntılı bir biçimde tanıtılmıştır. Tanıtımda 'eylem odaklı öğretim nedir' ve 'nasıl gerçekleştirilebilir' sorularına odaklanılmıştır. Uygulama aşaması İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının sanat galerisinde gerçekleştirdikleri yaratıcı yazma çalışmaları ile somutlaştırılmıştır. Uygulamada amaçlanan Öğretmen adaylarının eylem odaklı öğretimin uygulama boyutunu kendi deneyimleri ile yaşayarak öğrenmeleri ve eylem odaklı çalışma planını içselleştirebilmeleridir.