BİR MEDYA ELEŞTİRİSİ “YARGIYA İNTİKAL ETMİŞ DAVALARDA MEDYA MÜDAHALESİ”


Gönenç A., Sönmezer Z.

in: İletişim Çalışmaları 2021, Prof. Dr. Aytekin İşmajn,Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür,Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel,Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Öztunç, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.30-53, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Eğitim Kitabevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.30-53
  • Editors: Prof. Dr. Aytekin İşmajn,Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür,Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel,Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Öztunç, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Demokratik toplumlarda kişilik hakkı anayasalar ve kanunlar tarafından güvenceye alınmıştır. Bu bağlamda hukuk açısından en değerli varlık kişi görülmektedir. Oluşturulan hukuk mekanizmasıyla, kişiliğin haksız saldırılara karşı korunmasıyla kişiye ve kişiliğe saygı duyulması amaçlanmıştır. Evrilen iletişim teknolojileri ve bununla beraber kişilerin özel hayatına müdahil olmayı sağlayan üstün dinleme, gözetleme ve resmetme araçları, kişilik haklarının korunması hususunu gündeme getirmiştir. Kişilik haklarının korunması Anayasa tarafından teminat altına alınmış bir hak olmakla birlikte basın hürriyeti de yine Anayasa tarafından teminata alınmış bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda basının öncelikli işlevi olan haber verme etkinliğinde kamu yararı konusu göze çarpan en önemli unsur olarak vurgulanmaktadır. Kamu yararı, kamunun bilgilenme, bilgiye ulaşma, haberleşme, düşünceyi açıklama, düşünceyi yayma ve haber alma taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yayınlarda amaç şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla basın demokratik hakkı olan haber verme hakkını doğru ve gerçek bir şekilde, kamu yararı gözetmek suretiyle ve kişilik haklarını zedelemeden yapmak durumundadır. Çalışmamızda, hukuk kavramı, hak kavramı ve hak kavramı başlığı altında kişilik hakkı ihlalleri ekseninde medyanın tanımı, medyada ileti sapmalarından manipülasyon, dezenformasyon ve propaganda konuları ele alınacaktır. Bu bağlamda, medyada etik ve basında özdenetim konularından sonra yargıya intikal etmiş ve medyada temsil edilmiş olan iki örnek haberle medyanın kamuoyunu etkileme gücü ve yargı sürecindeki olayları ele alış biçimi irdelenecektir.