Kolostomi-ileostomili bireylerde SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeğinin kullanımı: Literatür taraması.


GENÇTÜRK N.

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013, pp.287-288

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.287-288