2020 Expo Adaylık Sürecinde Tarihi ve Kültürel Değerleri ile Bir Turizm Şehri: İzmir


KAHRAMAN C.

Türk Bilim Dergisi, ss.35-53, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Türk Bilim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.35-53

Özet

İzmir, Türkiye’nin batısında, Ege Denizi kıyısında kendi adını verdiği körfezin bitiminde yer almaktadır. Nüfus ve ekonomik büyüklük açısından Türkiye’nin 3.büyük şehridir. 2012 yılı nüfus verilerine göre İzmir’de 3.661.930 kişi yaşamaktadır. Coğrafi konumu, uygun iklim ve topoğrafya şartları nedeniyle İzmir, tarih boyunca çok çeşitli medeniyetlerin ilgi alanı olmuş, tarihi ipek ve baharat yollarının bitim noktasında bulunmasıyla adeta Anadolu’dan Avrupa’ya açılan bir kapı işlevi görmüştür. Şehirde ilk yerleşimlere ait kalıntılar M.Ö 3000-4000 yılları arasına tarihlenmektedir. Sırasıyla İyonya, Lidya, Pers, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde kalan şehir, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla modern Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olmuştur. İzmir’in geçirdiği zengin tarihsel süreç birçok medeniyete ait önemli tarihi, kültürel ve dini kaynaklara sahip olmasını sağlamıştır. İzmir’in ilçelerinden Selçuk’ta bulunan Efes antik şehri ve Meryemana Evi, St.Jhon Bazilikası, Artemis Tapınağı; Bergama ilçesinde yer alan ve antik çağın en önemli sağlık merkezi durumundaki Asklepion’u da bünyesinde barındıran Bergama antik şehri, şehir merkezinde ise Kadife Kale, Smyrna (Bayraklı-Tepekule), Saat Kulesi, Agora ve Kültürpark (Fuar Alanı) tarihi ve kültürel değerlerin birkaçıdır. İzmir, sahip olduğu tüm bu tarihi ve kültürel miras ile yoğun bir şekilde kültür ve inanç turizmine konu olurken, uygun iklim şartları, sahip olduğu yer altı ve yerüstü doğal kaynaklar ile deniz turizmi, doğa turizmi ve sağlık turizmine de sahne olmaktadır.

Kültürel ve ticari açıdan ise şehirdeki en büyük organizasyon 1937’den beri her yıl başarıyla düzenlenen

“İzmir Enternasyonal Fuarı”

dır. Çok uzun yıllar fuarcılık geleneği ve tecrübesine sahip olan İzmir, bilindiği gibi Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından düzenlenen 2015 yılı EXPO adayı olmuş ve çok az bir farkla Milano’nun gerisinde kalmıştır. Bu çalışmada, 2020 yılı EXPO adaylığını yineleyen İzmir’in turizm ve şehir coğrafyası açısından genel bir değerlendirmesi yapılmış, bu çerçevede yerleşme tarihi, nüfus özellikleri, turizm, ulaşım, sosyo-ekonomik durum vb. beşeri ve iktisadi coğrafya özellikleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 2020 EXPO’sunun

İzmir’de düzenlenebilmesi açısından şehrin güçlü yönleri irdelenmiştir. Ayrıca, şehrin yaşadığı belli başlı sorunlar tespit edilmeye çalışılmış ve bu sorunlara yönelik önerilere yer verilmiştir.

 

Izmir extends along the outlying waters of the Gulf of Izmir. It is the third largest city in terms of population and economy. According to 2012 population data, its population is 3.661.930. Thanks to its geographical position, mild climate and topographical properties, it has been an attraction for many civilizations throughout its history. It once served as a gate to Europe because of it location at the Anatolian extremity of the Silk Road and spice trade routes. Ruins of the first settlements date back to 3000-4000 BC. The city, which was ruled by Ionians, Lydians, Persians, Alexander the Great, Pergamum Kingdom, Roman Empire, Eastern Roman Empire and Ottoman Empire, respectively, finally became a territory of the Turkish Republic following the proclamation of republic on October 29, 1923. The historical process Izmir underwent furnished it with historical, cultural and religious properties bequeathed by various civilizations. Among the cultural and historical beauties are Ephesus (an ancient city), the House of the Virgin Mary, St. John’s Basilica in the town Selçuk; Asklepion as the most important ancient medical centre and Pergamum, an ancient city in the town Bergama, and Kadife Kale, Smyrna (Bayraklı-Tepekule), the Clock Tower, Agora and Kültürpark (Fair site). All these properties have turned Izmir into a desirable place for cultural and belief tourism. Moreover, it is now a highly preferred destination for sea, nature and medical tourism thanks to its favourable climate and natural resources above and under the crust.

The most prominent cultural and commercial organization in the city is Izmir International Fair, which has been annually held ever since 1937. Izmir, highly experienced in and possessing a long history of fair organization, bid to host EXPO 2015, which is organized by the Bureau of International Expositions, and narrowly lost to Milano. The present study carries out a general evaluation of Izmir, which has been nominated for EXPO 2020 again, from the perspective of human and urban geography and attempts to discuss its settlement history, demographical features and human and economic aspects such as tourism, transportation, socioeconomic situation and so on. From this

viewpoint, outstanding features of the city have been considered so as to contribute to Izmir’s nomination for EXPO 2020. Furthermore, it was also aimed to determine certain problems of the city and to propose solution-oriented suggestions.