“Değişen Tarihsel Süreçler, Değişen Kavramlar Bağlamında Türk Resim Sanatı Tarihi Yazımına İlişkin Oluşan Sorunlar Üzerine Bir Deneme (An Essay Concerning Problems in Writing History of Turkish Painting Art)”


GÖREN A. K.

Değişen Tarihsel Süreçler Değişen Kavramlar/Changing Historical Processes Changing Concepts Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi/International Turkish Aesthetics and Art Congress, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2008, ss.63-82

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.63-82