Uzay ve Havacılık Alanında Çeviri Metinler Üzerinden Terimce Oluşturma Yöntemleri


Ayık Akça T.

in: Çeviribilimde Terim Odaklı Çalışmalar, Sevda Pekcoşkun Güner, Editor, Siyasal Kitabevi, İstanbul, pp.157-183, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Siyasal Kitabevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.157-183
  • Editors: Sevda Pekcoşkun Güner, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Bursa’da yer alan Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ile İstanbul

Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı iş birliğinde yürütülen

araştırma projesi kapsamında söz konusu anabilim dalının öğrencileri tarafından

Türkçeden Fransızcaya çevrilen uzay ve havacılık metinlerinde, alana ait terimcenin

oluşturulma yöntemlerini incelemektir. Çalışmanın birinci bölümü, projenin içeriğinin,

kapsamının, proje kapsamında çevrilen metinlerin tanıtılmasına odaklanmaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde, çeviribilim ile terimbilim arasındaki bağların yanı sıra, bir

çevirmen ile bir terminoloğun görevleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

tartışılacaktır. Bu noktada çalışmanın inceleme kısmını oluşturan uzay ve havacılık

metinleri örneğinde çeviri işini gerçekleştiren çevirmen öğrencilerin aynı zamanda

terimce oluşturma aşamasında terminolog görevini de üstlendiğine dikkat çekilecektir.

Çalışmanın üçüncü bölümü, anabilim dalı öğrencilerinin çevirdikleri metinler odağında,

Dilbilim Alanları dersinde terimce oluştururken kullandıkları yöntemlerin incelenmesini

içerir. Çalışmanın sonucunda, söz konusu öğrencilerin çevirmen kimliğiyle terminoloji

oluşturma sürecine ilişkin arka plan ve bilgi birikimlerini etkin bir biçimde

kullanabildikleri ve oluşturdukları terimcenin mesleki yaşamlarında karşılaşacakları alana

ait diğer metinler bağlamında yol gösterici olma potansiyeli taşıdığı tespit edilmiştir.