Ağaçlı-İstanbul maden sahalarında fıstık çamı (Pinus pinea L.) ve salkım ağacı (Robinia pseudoacacia L.) ağaçlandırmalarında bazı ölü örtü ve toprak özellikleri


Keskin T., MAKİNECİ E.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.38-51, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted on the mine spoils planted with umbrella pine (Pinus pinea L.) and black locust (Robinia pseudoacacia L.). On forest floor samples; unit mass, total nitrogen and organic matter properties were determined. On soil samples; bulk density, fine soil fraction, pH, organic carbon, total nitrogen, sand, silt and clay percentages were determined. Results in black locust and umbrella pine plantations were compared statistically. In conclusion, 17 year after plantations, average forest floor accumulation was 6707.15 kg/ha under black locust, and 13700.00 kg/ha under umbrella pine. Forest floor and soils of black locust have significantly higher total nitrogen than those of umbrella pine.

Bu çalışma, Ağaçlı (İstanbul) maden ocağı artık materyallerine dikilen fıstık çamı (Pinus pinea L.) ve salkım ağacı (Robinia pseudoacacia L.) ağaçlandırma alanlarında gerçekleştirilmiştir. Ölü örtü örneklerinde birim alanda ağırlık, toplam azot ve organik madde, toprak özelliklerinden hacim ağırlığı, ince toprak ağırlığı, pH, organik karbon, toplam azot, kum, toz ve kil oranları belirlenmiştir. Salkım ağacı ve fıstık çamı için bulunan değerler iki tür arasında istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, dikimlerden 17 yıl sonra, salkım ağacı ağaçlandırma alanlarında 6107.15 kg/ha, fıstık çamında ise 13700.00 kg/ha toplam ölü örtü miktarı belirlenmiştir. Salkım ağacı ağaçlandırma alanlarındaki ölü örtü ve genel olarak toprakları fıstık çamı alanlarından önemli derecede daha yüksek azot oranına sahiptir.