The Effect of Thyme and Garlic Oil on the Preservation of Vacuum Packaged Hot Smoked Rainbow Trout


ERKAN N.

Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V. Arbeitsgebiet Lebensmittelhygiene, 51. Arbeitstagung des Arbeitsgebiet Lebensmittelhygiene, Garmisch-Partenkirschen, Almanya, 28 Eylül - 01 Ekim 2010, ss.195

  • Basıldığı Şehir: Garmisch-Partenkirschen
  • Basıldığı Ülke: Almanya
  • Sayfa Sayıları: ss.195