Biyokimyada Temel Hesaplamalar


ÇAKATAY U. , AYDIN S. , BELCE A.

Biyokimyada Temel Hesaplamalar, Çakatay U, Aydın S, Belce A, Editör, İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, ss.1-64, 2010

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2010
  • Yayınevi: İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.1-64
  • Editörler: Çakatay U, Aydın S, Belce A, Editör

Özet

 

ÖNSÖZ

 

Disiplinler arası bir bilim olan biyokimya;  matematik, fizik ve kimyanın prensipleri ile sistematik olarak bütünleşerek, canlılıkla ilgili süreçlerin ayırt edici özelliklerini yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkilerin terimleri ile açıklamaya çalışmaktadır. Son yıllarda biyokimyanın hücre biyolojisi ve mikrobiyolojiyle birleşmesiyle moleküler biyoloji alanı oluşmuş; tıp, tarım, eczacılık ve gıda endüstrisindeki biyolojik süreçlerin anlaşılmasında ve kontrolünde önemli gelişmelere yol açmıştır.

Kitabımızda her bölümün başında verilen temel bilgiler, bölüm sonunda verilen problemlerin çözümüne yardımcı olacak şekilde genişlemektedir. Bölüm içindeki temel bilgi ve kavramlar problemlerin anlaşılmasına yönelik olarak yer yer şekil ve tablolarla desteklenmiştir. Matematiksel ve fiziksel tanımlamalar ile bu tanımlamalardan türevlenen ilişkiler, her konuyu temel düzeyde anlamaya yetecek ölçüde sınırlı tutulmuştur. Pratik biyokimyanın kantitatif doğasını vurgulayan kitabımızdaki bölümlerin sonunda verilen pek çoğu temel ve pratik öneme sahip açıklamalı sayısal soru ve cevapların, farklı disiplinlerden gelen okuyucuların deneysel çalışmalarında benzer modeller oluşturmalarına yardımcı olmasını ümit ediyoruz.