Kültürlerarası Yönetimde Koalisyon Gereği ve Sinerjik Arayışlar


DÜREN A. Z.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.85-107, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.85-107

Özet

Küreselleşme, kuruluşları uluslararası boyuttan, uluslaraşırı hatta ulusötesi boyuta taşıyarak, çok kültürlü sosyal sistemler haline getirmektedir. 1990’lı yıllarda, kuruluşların etkinliğinin temel unsurlarından biri, farklı kültürel özellikler taşıyan işgücünü ortak değerler etrafında birleştirme çabaları ile, çok kültürlülüğü bir avantaj haline getirmek olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmanın amacı, bu çerçevede, kültürlerarasılık, kültürel dar görüşlülük ve kültürel görecelik kavramlarını açarak, kültürlerarası yönetime koalisyon ve sinerji arayışları perspektiflerinden yaklaşmaktır.