Frontal Sinüse Kombine Yaklaşım


Sönmez S., Aslan S., Çomoğlu Ş.

in: Ön Kafa Tabanına Multidisipliner Yaklaşım, Papila İ,Sanus GZ,Batıoğlu Karaaltın A, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.53-57, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.53-57
  • Editors: Papila İ,Sanus GZ,Batıoğlu Karaaltın A, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Despite the development of advanced endoscopic techniques for frontal sinus surgery, external

or combined approaches to the frontal sinus still maintain their importance in cases where the endoscopic

approach is not suitable or sufficient. Open surgical approaches to the frontal sinus include

many approaches from simple as trephenation to complex procedures such as osteoplastic flap and obliteration.

Approaches are selected depending on the size of the surgery to be performed, previous operations,

and the anatomical location of the problem. Each approach has its own advantages and

disadvantages. Indications for open surgery or combined approach are: pathologies such as recurrent

stenosis of the frontal recess, diffuse fibrodysplasia or ossifying fibroma, for which endoscopic treatment

is inadequate, posterior or lateral wall defects, frontal sinus fractures or tumors involving the frontal recess

or obstructing the frontal sinus cells.

Frontal sinüs cerrahisi için ileri endoskopik tekniklerin gelişmesine rağmen, endoskopik yaklaşımın

uygun olmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda frontal sinüse external veya kombine yaklaşımlar

halen önemini korumaktadır. Frontal sinüse açık cerrahi yaklaşımlar trefenasyon gibi basitten osteoplastik

flep ve obliterasyon gibi komplex işlemlere kadar pek çok yaklaşımı içermektedir. Yapılacak cerrahini

büyüklüğü, geçirilmiş operasyonlar ve problemin anatomik yerleşimine bağlı olarak teknikler

seçilirken her yaklaşımın kendine ait avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Endoskopik tedavinin yetersiz

kaldığı frontal resesin tekrarlayan stenozu, yaygın fibrodisplazi veya ossifiye fibrom gibi patolojiler,

arka veya lateral duvar defektleri, frontal resesi içeren veya frontal sinüs hücrelerini tıkayan frontal

sinüs kırıkları veya tüm.rleri açık cerrahi veya kombine yaklaşım için endikasyonları oluşturmaktadır.