Etkin Piyasalar Hipotezinin Asimetrik Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi İle Analizi: G-7 Ve E-7 Ülkeleri Örneği


HEPSAĞ A. , YAŞAR AKÇALI B.

19. Finans Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015, ss.265-275

  • Basıldığı Şehir: Çorum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.265-275

Özet

Bu   çalışmanın   amacı,   Etkin   Piyasalar   Hipotezi   çerçevesinde   G-­7   ve   E-­7   ülkelerine   ait   finans   piyasalarının   etkinliğinin   araştırılmasıdır.   Çalışmanın   amacı   doğrultusunda,   G-­7   ve   E-­7   ülkelerine   ait   fiyat   endeksi   serilerinin   rassal yürüyüş   izleyip   izlemediği   asimetrik   doğrusal   olmayan   birim   kök   testi   kullanılarak   test   edilmiştir.   Elde   edilen   ampirik   sonuçlara   göre,   G-­7   ülkelerinden   ABD,   Fransa,   İtalya   ve   Japonya   ülke   piyasalarının   zayıf   formda   etkin   olduğu   ancak   Almanya,   İngiltere   ve   Kanada   ülke   piyasalarının etkin   olmadığı   sonucuna   ulaşılmıştır.  E-­7   ülkelerinde  ise  Brezilya,  Çin,   Endonezya,  Hindistan,  Meksika  ve  Türkiye  ülke  piyasalarının  zayıf  formda  etkin  olduğu,  Rusya  ülke  piyasasının  ise  etkin   bir piyasa   olmadığı   anlaşılmıştır. Ayrıca çalışmadan   çıkarılan   diğer   bir   sonuca   göre   etkin   piyasa   olmadığı   belirlenen   Almanya,   İngiltere,   Kanada   ve   Rusya’ya   ait   finansal   piyasalar,   aynı   şiddetteki   pozitif   ve   negatif   şoka   aynı  şekilde tepki   vermektedir.