Aren G, Akıncı T. Delton ve helio-Seal’ın kenar sızıntısı açısından incelenmesi


AREN G.

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1, vol.27, pp.209-213, 1993 (Peer-Reviewed Journal)