A Sensitive Area In Communication Stusied : Country Brand


Creative Commons License

BORAN T.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.71-84, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.71-84

Abstract

The concepts of brand and branding have been an important agenda item of the organizations in recent years. Country brand has also gained importance following the export of commercial products and the increase in the revenue based on tourism. There are ongoing controversies over country brand concept. It has been found that there are a few studies on this issue in Turkish literature. Moreover, as having a political dimension, the topic of country and city brands is wide enough to work on.  Country brands cannot be managed as easily as trademarks, there are many decision- makers, the area which the brand spans and people who are affected by brand management consist of different groups, there are historical prejudices and background and target people are varied.  Thus, ‘country brand’ can be considered as a ‘sensitive’ area. It is substantially aimed at detecting the dimensions which constitute country brand. In this context, this paper is regarded as exploratory research. This paper focuses on explaining the concept of country brand and components of it. After theoretical framework, there will be a research including the attitude of students in Turkey towards brands and what components they take into consideration to accept something is a brand.

Marka ve markalaşma, son yıllarda kurumların en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Ülke markası kavramı ise ticari ürünlerin uluslararası pazarlanması ve turizme odaklanan ülke gelirinin artması sürecinde önem kazanmış gibi görünmektedir. Ülke markası kavramının üzerinde tartışmaların devam etmekte olduğu izlenmektedir. Bu çalışma için yapılan literatür araştırmasında; bu alanda ülkemizde yapılmış çalışma sayısının oldukça az olduğu tespit edilmiştir.  Bununla birlikte,  ülke ve şehir markası konusu siyasi yönü olması nedeniyle çalışılması çok boyutlu bir alandır. Ülke markaları; karar mekanizmalarının çokluğu, markanın kapsadığı alan ve marka yönetiminden etkilenen insanlar topluluğunun farklı gruplardan oluşması, tarihsel süreçler ve önyargılar, hedef kitle çeşitliliği vb. nedenlerle ticari markalar kadar kolay yönetilemez bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle ‘ülke markası’,‘hassas’ bir çalışma alanı olarak değerlendirilebilir. Çalışmanın özünde, ülke markasını oluşturan bileşenlerin saptanması hedeflenmektedir. Bu yönüyle araştırma, keşfedici bir nitelik taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın içinde Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin ülke markası algısına ve marka olarak ifade ettikleri ülkeleri hangi değişkenlere (bileşenlere) odaklanarak marka kabul ettiklerine yönelik bir araştırmaya da yer verilmektedir.