Üreticiler (ve İthalatçılar) ile Yetkili Satıcılar Arasında Akdedilen Sözleşmelerdeki İnternet Satış Yasağı Hükümlerinin Sözleşmeler ve Rekabet Hukuku Bakımından İncelenmesi / Review of Contracts and Competition Law in Terms of Internet Sales Prohibition Contracts between Manufacturers (and Importers) and Authorized Dealers


DURGUT R.

REKABET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU “E-TİCARETTE REKABET VE REGÜLASYON” / SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW “COMPETITION AND REGULATION IN E-TRADE”, İstanbul, Turkey, 30 April 2019, vol.0, no.0

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 0
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey