Üreticiler (ve İthalatçılar) ile Yetkili Satıcılar Arasında Akdedilen Sözleşmelerdeki İnternet Satış Yasağı Hükümlerinin Sözleşmeler ve Rekabet Hukuku Bakımından İncelenmesi / Review of Contracts and Competition Law in Terms of Internet Sales Prohibition Contracts between Manufacturers (and Importers) and Authorized Dealers


DURGUT R.

REKABET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU “E-TİCARETTE REKABET VE REGÜLASYON” / SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPETITION LAW “COMPETITION AND REGULATION IN E-TRADE”, İstanbul, Türkiye, 30 April 2019, cilt.0, no.0

  • Cilt numarası: 0
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bilgisayar ve internetin icadıyla birlikte hayatımınız her alanında büyük değişiklikler ve gelişmeler olmuş ve olmaktadır. Bu değişiklikler ekonomi alanında da olmuş ve klasik ticaret yöntemlerinin yanında elektronik ticaret yöntemleri de hayatımıza girmiş durumdadır. Elektronik ticaret şekli ve hacmi her geçen gün gelişmekte ve değişmekte olması sebebiyle de bu alanda değişik hukuki sorunlar ortaya çıkmakta ve yeni hukuki düzenlemelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda da ülkemizde Elektronik Ticaret Kanunu ve bu kanunun uygulanmasını göstermek üzere çeşitli yönetmelik ve tebliğler çıkarılmıştır.

Elektronik ticaret, üreticiler (ithalatçılar) ile yetkili satıcılar arasında ilişkileri de etkilemiş ve üreticiler ile yetkili satıcılar arasında akdedilen sözleşmelere de bununla ilgili hükümler konulmaya başlanmıştır. Bu hükümlerden en önemlisi yetkili satıcı ve bayilerin üreticiler veya ithalatçılardan temin ettikleri ürünleri kendi kurdukları internet sitesi üzerinden veya üçüncü kişiler tarafından kurulan online satış platformlarından satışının yasaklanması veya kısıtlanmasına ilişkin şartlardır. Bazı üreticiler ve ithalatçılar yetkili satıcılarının internet üzerinden satış yapmasını yasaklamaktadırlar. Bu çalışmada söz konusu internet satış yasaklarına ilişkin sözleşme hükümlerinin sözleşmeler ve rekabet hukuku bakımından geçerliliği incelenecektir. Özellikle bu kapsamda üretici ve ithalatçıların yetkili satıcıların ürünleri kendi kurdukları internet sitesi üzerinden ve/veya satış platformlarında (pazar yerlerinde) satışını yasaklayıp yasaklayamayacakları üzerinde durulacaktır. Konu, Türk Borçlar Kanunu, Rekabetin Korunması Kanun ile Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz hükümleri ve ayrıca Avrupa Birliği düzenlemeleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı ile Rekabet Kurulu kararları da dikkate alınarak irdelenecek olup; mevcut hukuki düzenlemelerde değişiklik veya yenilerine ihtiyaç olup olmadığı da tartışılacaktır.