İstanbul’daki Çocuk Oyun Parklarında Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Kirliliğinin İncelenmesi


Creative Commons License

Özdemir H., Borucu G., Demir G., Yiğit S., AK N.

EKOLOJI, sa.20, ss.72-79, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: EKOLOJI
  • Sayfa Sayıları: ss.72-79

Özet

rafik sıkışıklığı ve yoğun sanayiden kaynaklanan hava kirliliği, İstanbul gibi mega kentlerde yaşayan insanlar için büyük bir sorundur. Çocuklar yetişkinlerden çok hava kirliliğine ve yan etkilerine karşı daha hassastırlar çünkü vücut ağırlığının her bir birimi için yetişkinlerden daha fazla miktarda hava kirleticisini solur ve emerler. Zamanlarının büyük bir kısmını dışarıda geçirirler, dolayısıyla kirlilik konsantrasyonlarına olan maruz kalmaları artar. Bu amaçla, Mart ve Aralık 2009 tarihleri ??arasında ana arterlere ve boyut aralığına (PM2.5 ve PM10) yakınlık açısından beş oyun alanı seçilmiştir. Seçilen her oyun alanında çevre hava kalitesi izleme istasyonları bulunur ve ölçümler tanımlanan periyotlarda değerlendirilir. Bu ölçümlerin sonuçlarına göre; Ana arterler yakınındaki PM2.5 ve PM10 kütle konsantrasyonları kritik sınırlara ulaştı,