Türkiye’de Suriyelilerin Olası Talepleri Karşısında Yerleşik Halkın Değerlendirmeleri: Sosyal Psikolojik Değişkenler Üzerinden İnceleme


Creative Commons License

Azak Y.

Middle East Congress on Politics and Society, Sakarya, Turkey, 14 - 16 November 2020, pp.33-34

 • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
 • City: Sakarya
 • Country: Turkey
 • Page Numbers: pp.33-34
 • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

 • Türkiye’de Suriyelilerin
  Olası Talepleri Karşısında Yerleşik Halkın Değerlendirmeleri: Sosyal Psikolojik
  Değişkenler Üzerinden İnceleme
  Bu çalışma, yerleşik halkın Türkiye’de ikame eden Suriyelilerden gelebilecek olası hak temelli bir talebe yönelik değerlendirmeleri üzerinde bir takım sosyal psikolojik değişkenlerin rolünü inceleme amacıyla yürütülmüştür. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan orta yaş ve üzeri 352 kişiden oluşan yerleşik halktan katılımcıların sahip oldukları sosyal kimlik algıları, vatandaşlık özdeşim seviyelerinin, Suriyeliler ile sosyal ilişki istenirlik düzeylerinin, Suriyelilerden gelecek talebin değerlendirmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Verilerin çevrim içi anket uygulamasıyla Mayıs-Ağustos 2020 tarihleri arasında elde edildiği çalışmada nicel analiz yöntemlerin uygulanması planlanmaktadır. Katılımcıların farklı seviyelerdeki vatandaşlık özdeşim seviyeleri, sosyal kimlik algılarına ve sosyal ilişki istenirlik düzeylerindeki çeşitliliğe göre Suriyelilerin taleplerine yönelik değerlendirmelerinin anlamlı biçimde farklılık göstereceği beklenmektedir. (çalışma sosyal psikoloji alanında doktora tez çalışmasının bir kısmını içermekte olup analiz aşamasındadır)