Sivas-Kuşaklı Hitit Uygarlığının Dalgacık Yöntemi Kullanılarak Arkeojeofizik Araştırılması


ALBORA A. M. , UÇAN O. M. , Hisarlı Z. M. , Stumpel H.

Uygulamalı Yerbilimleri, cilt.2, sa.1, ss.125-134, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Uygulamalı Yerbilimleri
  • Sayfa Sayıları: ss.125-134

Özet

 

Gömülü durumdaki arkeolojik eserlerin görüntülenip, modellenerek ortaya çıkartılmasında, jeofizik yöntemlerden son yıllarda oldukça yaygın olarak yararlanılmaktadır. Arkeologlardan alınan bilgiler doğrultusunda, aranacak olan Arkeolojik yapılarda hangi Jeofizik yöntemlerin kullanılması gerektiğine karar verilir. Böylece yapılan çalışmalar sonucunda, arkeolojik eserin yeri ve konumu hakkında bilgi sahibi olunabilir. Böylelikle arkeolojik kazıya yön verebilir, arkeolojik esere herhangi bir hasar vermeksizin eserin bulunabileceği derinliğe kadar kazı yapılması sağlanabilir ve arkeolojik eserlerin sınırları belirlenebilir. Bu çalışmada, Sivas-Altınyayla Kuşaklı bölgesinde bulunan Hitit uygarlığına ait kalıntıların ortaya çıkartılması için manyetik verilere Dalgacık yöntemi uygulanmıştır. Şehir duvarlarının üstünde yapılan çalışmalarda, manyetik anomali haritasına Dalgacık yöntemi uygulanmış ve reziduel anomali haritaları elde edilmiştir. Rezidüel anomali haritalarında şehir duvarları görüntülenmiştir. 

 

In recent years, geophysical approaches are being commonly used in modeling and pre-processing of excavation of buried archeological structures.  The methods to be applied for the archeological structures are decided due to the comments of the archeologists.  Thus more information about the place and the type of the structure of the archaeological ruins can be obtained.  Thus only the area that archaeological structures with the estimated depth and borders  are excavated without distorting original historical ruin.  In this study, wavelet approach is applied to the total magnetic anomaly map of the Hittite Empire, established in Sivas-Altinyayla, Turkey and residual anomalies are found.  The walls of the historical city and the borders and the characteristics of these walls  are well evaluated by these residual anomaly outputs.