Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Teknik Karşılıkların Finansal Yapı Üzerindeki Etkisi


Alkan H., Saldanlı A.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.59-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.59-77

Özet

Günümüz global ekonomisinde temel göstergeleri altüst eden düşük faiz oranları ve piyasalardaki oynaklık, muhafazakar yaklaşım sergileyen sigorta şirketlerini, yatırımların karlılığı açısından zorlamaktadır. Yatırım portföyünde ani değişimler gerçekleştirmek sigorta sektörünün muhafazakâr yatırım yaklaşımı ile uygun düşmemekle beraber, sigorta şirketlerinin varlık portföyü yapısının bazı değişimler göstermesi olasıdır. Bu bağlamda çalışmada, bir sigorta şirketinin prim artışları ve teknik karşılıkları ile kısa ve uzun vadeli yatırım seçenekleri ilişkilendirilerek veri analizi varsayımları kapsamında bir modelleme yapılarak, sigorta şirketinin ayırmak durumunda olduğu teknik karşılıklarının yapısı irdelenerek, Kazanılmamış primler karşılığının (KPK) özellikle muallak tazminat karşılığından (MTK) farklı olduğu ve kısa vadeli bir yükümlülük olarak değerlendirilemeyeceği esas alınarak bu karşılığa tekabül eden varlıkların uzun vadeli yatırımlarda değerlendirilmesi durumunda karlılığın artacağı diyagramlarla ortaya konulmuştur.