Penetran Keratoplasti Ameliyatı Geçirmiş Olan Vakada Şalazyona Sekonder Korneal Greftte Gelişen Dellen


Creative Commons License

Avcı Ö., Altınkurt E. , Ashrafi T.

TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

[PS-0390]

Penetran Keratoplasti Ameliyatı Geçirmiş Olan Vakada Şalazyona Sekonder Korneal Greftte Gelişen Dellen

Özkan Avcı, Emre Altınkurt, Tohid Ashrafi
İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Penetran Keratoplasti operasyonu geçirmiş vakanın şalazyona sekonder korneal greftinde gelişen dellen ve greft yetersizliğinin değerlendirilmesi

GEREÇ-YÖNTEM: 61 yaşında kadın hasta daha önce kornea departmanımızda psödofakik büllöz keratopati tanısı ile sol gözden Penetran Keratoplasti ameliyatı geçirmiş ve 18 ay boyunca takip edilmiştir.

SONUÇ: 2 aydır sol üst kapakta Şalazyonu mevcut olup hasta kontrollere gelmemiştir. Başvuruda korneal greftin alt nazalinde dellen geliştiği ve üstünde epitel defekti oluştuğu görülmüştür. Hastaya dellenin tedavisi için topikal medikasyon başlanmış ve şalazyon operasyonu yapılmıştır. Ancak postoperatif süreçte topikal tedaviye devam edildiği halde dellen sebat etmiş ve o bölgede korneal yetersizlik bulguları gelişmiştir.

TARTIŞMA: Yaptığımız literatur taramasında böyle bir vakaya rastlamadık. Fakat penetran keratoplasti operasyonu geçirmiş hastalarda greft normal korneaya göre daha hassas bir doku olduğu için travmaya ve dış uyaranlara daha dirençsizdir bu yüzden okuler yüzey hastalıklarının daha erken tedavi edilmesi gerekliliği kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: dellen, korneal greft, penetran keratoplasti, şalazyon