İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi: İletişim Laboratuvarında “Öykü Alma” Klinik Beceri Uygulaması.


Özgülnar N., Nalbant H., Solakoğlu Z. O., Alçalar A. N., Bahadır G., Solakoğlu S.

Sağlık Bilimleri Alanında Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi (KİBE), Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2011, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Hasta-hekim görüşmesi, klinik uygulamaların merkezinde yer alan, hekimin hastasının yakınmalarını dinleyip sorunlarına yardım edebileceği hasta açısından oldukça önemli ve stresli dakikalardır. Hasta hekiminin iletişim becerilerinin iyi olmasını istemekte ve hasta merkezli iletişim hastanın memnuniyetini, hekimine ve tedavisine uyumunu artırmaktadır. Standart/simüle hastaların iletişim becerileri- öykü alma gibi öğrenci eğitiminde kullanımı hasta gözüyle geribildirim verilebilmesi olanaklarını sunmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitimi öğrencilerinin, sağlık hizmeti almak amacıyla başvuran kişilerle uygun iletişim kurarak öykü almalarını sağlamaktır. İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin iletişim ve öykü alma becerilerini geliştirmek için teorik ders ve uygulama programı geliştirilmiştir. İki yıllık dikey lisans eğitim programının ilk yılında genel iletişim becerileri 4 saat teorik ders, 2 ders saati video gösterimi ardından küçük grup etkinliği şeklinde (her grupta 30- 35 öğrenci) 2 ders saati iletişim becerileri laboratuvar uygulaması yapılmaktadır. İkinci yılda “Nitelikli hekimliğe giriş” dersi adı altında hasta- hekim iletişimi ve öykü alma dersi (26 saat) yürütülmektedir. Uygulamalarda öğrenme ve değerlendirme süreçlerini standart hale getirmek amacıyla “Öykü alma öğrenim rehberi” ve “öykü alma değerlendirme rehberi” ve örnek öykü alma videosu geliştirilmiş ve paylaşıma sunulmuştur. Bu süreçleri tamamlayan öğrenciler “İletişim Laboratuvarı” odalarında simüle hastalarla iyi iletişim becerileri kullanarak öykü aldıkları 2 görüşme yapmaktadırlar. Bu görüşmeler kaydedilmekte, sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler bu görüşmeleri izlemekte ve geri bildirim verilmektedir. Bu program 2008-2009 öğretim yılında başlamıştır. 2009 bahar yarıyılında 315 öğrenci birer kez, 2010 bahar yarılında 373, 2011 bahar yarıyılında 463 öğrenci ikişer kez simüle hasta görüşmesi yapmış ve geribildirim almıştır. Üç yılın sonunda 1151 öğrenci öykü alma uygulamasına katılarak iletişim becerilerini kullanmışlardır. Öğrencilerin etkili iletişim becerileri kullanarak öykü almayı öğrendikleri bu uygulama İstanbul Tıp Fakültesi öğrenci eğitimlerine önemli katkı sağlamaktadır. Bu eğitimin, programdan haberdar olan/katkı yapan öğretim elemanlarına da olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir.