Kolon Kanserli Hastalarda SFRP1 Geninin Araştırılması


Creative Commons License

BUYRU A. N.

20.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, pp.382

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.382
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Colorectal cancer is believed to develop primarily via the relatively well-characterised adenoma-carcinoma sequence. Although there is much variability in the overall profile of genetic abnormalities in any particular tumor, the transformation from normal mucosa to carcinoma is driven by the acquisition of mutations affecting genes involved in the control of cell proliferation, apoptosis and DNA repair.

Secreted frizzled-related proteins (sFRPs) comprise a family of five secreted glycoproteins that antagonize Wnt canonical an noncanonical signaling by different mechanisms directly or indirectly. During normal development processes, the resultant Wnt signaling regulates cell growth, motility and differentiation in animal development and has increasingly been implicated in tissue homeostasis in adult organisms. The binding of Wnt to Fz leads to dephosphorylation and stabilization of β-catenin, enabling it to be translocated into the nucleus, where it interacts with members of the T-cell factor/lymphocyte enhancer factor (TCF/LEF) family of transcription factors to stimulate the expression of target genes. Aberrant Wnt signaling pathway is an early progression event in 90% of colorectal cancers, contributing to the growth, proliferation and loss of apoptosis of tumor cells. Thus the role of sFRP as a negative regulator of Wnt signaling may have important implications in tumorigenesis, and its downregulation has been correlated with human cancers.

The aim of this project is investigate the promotor methylation and expression of sFRP1 gene in 50 colorectal tumor and noncancerous adjacent tissue samples. 

Kolon kanseri  bir dizi moleküler değişim sonucunda önce adenoma ardından karsinoma oluşumu ile ortaya çıkan bir kanserdir. Her bir  tümörde görülen  genetik değişimler farklılık gösterse de, hücre çoğalması, apoptoz ve DNA onarımında görev alan genleri etkileyen mutasyonlar  normal mukozanın karsinomaya dönüşmesine neden olur.

Salgılan beş glikoproteinden oluşan sFRPs “Salgılanan Frizzled ilişkili proteinler ”  ailesi, doğrudan yada dolaylı birçok mekanizma aracılığıyla kanoniyal ve nonkanoniyal sinyali vererek Wnt’i antagonize eder. Normal gelişim sürecinde; hücre büyümesi, hareketliliği ve farklılaşması Wnt sinyali aracılığı ile düzenlenirken, yetişkin organizmalarda Wnt sinyali doku homeostazını düzenler.    Wnt’nin Fz’ye bağlanması, ß-kateninin fosfat grubunu kaybetmesine ve bunun sonucunda da kalımlı hale gelmesine yol açar. Fosfat grubunu kaybeden ß-katenin çekirdeğe geçerek burada hedef genlerin yazılımını uyarmak üzere yazılım etmen ailesinin bir üyesi  olan “T-hücre etmeni/lenfosit enhanser etmen ailesi (TCF/LEF)” üyeleriyle etkileşime girer. Tümör hücrelerinde, hücre büyümesi ve çoğalması ile apoptosis kaybına katkısı olan Wnt sinyal yolağı bozuklukları  kolon kanserlerin %90’ında erken evrede görülür. Bundan dolayı Wnt sinyalinin negatif düzenleyicisi olan sFRP’nin  tümör oluşumunda önemli olduğu  ve ifadesindeki azalmanın  insan kanserleriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Proje kapsamında 56 kolorektal kanserli hastadan alınan 56 tümör ve bu dokulara komşu normal doku örneklerinde sFRP1 geninin promotor metillenmesi ve ifadesi analiz edildi. Çalışma sonucunda 56 tümör örneğinin 33 tanesinin sFRP1 geninin promotor bölgesinde yer alan CpG adacığının metillendiği saptandı. Geriye kalan örneklerin 21 tanesine promotor metillenmesinin tümör dokusunda normal dokuya göre azalmış olduğu görülürken 2 tanesinde metillenme açısından bir farklılık bulunamadı (Tablo 1). Elde edilen metillenme değerlerinin klinik parametrelerle ilişkili olup olmadığı Chi-kare istatistik programı ile analiz edildiğinde metillenmenin bu parametrelerden bağımsız olduğu anlaşıldı.

Promotor metillenmesi gen ifadesinin kontrolünde işlev gören bir epigenetik kontrol mekanizması olduğundan metillenmenin gen ifadesini etkileyip etkilemediğini anlamak üzere aynı örneklerde qRT-PCR ile gen ifade analizleri yapıldı. Bu çalışmanın sonucunda da gen ifedesinin tümör örneklerinin %85’inde normal dokuya kıyasla azalmış olduğu saptandı (Tablo 1). Aynı şekilde gen ifade düzeyinin klinik parametrelerle ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirildiğinde sadece evre ile ilşkili olabileceği gösterildi Ayrıca gen ifade düzeyinin promotor metillenmesi ile ilişkisi Wilcoxan Signed Rank testi ile analiz edildiğinde genin sessizleşmesinin doğrudan promotor metillenmesi ile ilişkili olduğu görüldü (Tablo 2)..

Çalışmamızın sonucu sFRP1 geninin kolorektal kanser gelişimi ile ilşkili olduğunu gösterdiği gibi sFRP1’in epigenetik düzenlenme ile kontrol edildiğini göstermektedir.

 

Artmış (%)

Değişmemiş (%)

Azalmış (%)

Metillenme

59

3,5

37,5

İfade

15

0

85

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: SFRP1 metillenme ve ifade yüzdeleri

 

 

İfade (%)

 

 

%

 

Azalmış

Artmış

Toplam (%)

P

 

Azalmış

25

7,5

32,5

 

Metillenme

Artmış

60

7,5

67,5

0,001

 

Toplam

85

15

   

 

Tablo 2: SFRP1 Geninin Promotor metillenmesinin İfade üzerine etkisi