FUAT ÖMER ANAMUR İLE MUNİS FÂİK OZANSOY HAKKINDA BİR ROPÖRTAJ


ÇİTÇİ S.

Diğer, ss.227-236, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Sayfa Sayıları: ss.227-236

Özet

Biyografi yazımında ihmal edilmemesi gereken kaynaklardan birisi de ilgili şahsın yakınlarının ve dostlarının vereceği bilgi ve belgelerdir. Bazen imzalanmış bir resim, gönderilmiş bir kartpostal, yazılmış bir mektup veya şiir, kitap arasına düşülmüş bir not, hediye edilmiş bir eşya sanatçının hem hayatıyla hem de ruh dünyasıyla ilgili bir meçhulü keşfetmeye büyük hizmet eder. Vârislerin, akrabaların ve dostların sanatkârla ilgili anlatacakları da – her ne kadar her intiba bir miktar sübjektivite taşısa da – biyografi yazımında ve eserin tahlilinde büyük faydalar temin eder. Mülakat hususunda pek çok kaynağın kullanılması da şüphelerin izalesi, eksiklerin tamamlanması, yanlışların tashih edilmesi ve doğruların teyit edilmesi açısından çok önemlidir. Munis Fâik   Ozansoy’un biyografisini yazarken uzun zaman yakınında bulunmuş yeğenleri Hasan ve Ömer Anamur’un verecekleri bilgilere bigâne kalmak da mümkün değildir. Ömer Anamur’la yaptığımız mülakattan elde edilen bilgilerin saklı kalmaması ve daha sonraki çalışmalar için de kullanılabilir olması amacıyla bu röportajı yayımlamayı uygun gördük. Katkılarından dolayı kendisine teşekkürü bir borç biliriz.   

One of the resources which should not be ignored about writing a biography is information and documents which relatives and friends give. Sometimes, a signed photograph, a post card, a letter or poem, a note on a book, a present is significantly beneficial for exploring a mystery about both an artificier’s biography and feelings. Successors’, relatives’ and friends’ sayings about an artificier also provide enormous benefits on writing a biography and analysing a work. Using a lot of interviewes is very important in terms of clearing the air, supplementing desiderates, correcting mistakes and confirming truths. While writing Munis Faik’s biography, It is impossible to be get rid of the information of his nephews Hasan and Omer Anamur who long lived with him. We thought it will be suitable to publish this interview an attempt not to remain hidden and useable for other studies the information taken from Omer Anamur. We owe him a debt of gratitude for his contributions.