Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme


ALKAN H.

Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing, vol.7, no.2, pp.45-63, 2016 (Peer-Reviewed Journal)