Istatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına (Nuts_1) Göre Türkiye’deki Hanelerin Internet Kullanımının Gizli Sınıf Analizi ile İncelenmesi


ARICIGİL ÇİLAN Ç.

2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, France, 11 - 13 October 2019, vol.1, no.1, pp.79-80

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Paris
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.79-80